Informacja w sprawie ciepłej wody na osiedlu Obrońców Poczty Gd.

W dniu 24.09.2020r. o godz. 13 30  na terenie osiedla przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” oraz pracowników pionu technicznego  z mieszkańcami w sprawie wyjaśnienia przyczyn powtarzających się awarii sieci ciepłej wody użytkowej  oraz planu i zakresu prac remontowo - naprawczych, koniecznych do wykonania w trybie pilnym, w celu przywrócenia poprawnego działania sieci ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 71, 73, 75, 77, 81, 85, 89, w Zawierciu.

            Zarząd przedstawił obecnym na spotkaniu mieszkańcom zakres już wykonanych prac przy budynkach nr 85, 87 i 89, polegających na wymianie odcinków sieci c.o., c.w.u oraz zimnej wody zasilających w/w budynki, a wymuszonych przez szereg następujących po sobie awarii spowodowanych złym stanem technicznym infrastruktury podziemnej (sieci).  Przedstawiono również zakres planowanych prac związanych z dalszą, niezbędną wymianą sieci ciepłej wody użytkowej, zasilającej budynki od nr 71 do nr 81.

            W tym miejscu należy zaznaczyć, że mając świadomość złego stanu technicznego sieci popartego zgłoszeniami mieszkańców wnoszących zastrzeżenia co do parametrów dostarczanej do mieszkań ciepłej wody użytkowej,  Spółdzielnia zorganizowała w dniu 20.07.2020r. spotkanie robocze Dyrektora ds. Technicznych Spółdzielni, właściciela Firmy „MARTECH” - wykonawcy prac oraz Z-cy Kierownika ADM II w temacie sposobu i wyboru optymalnego wariantu  rozwiązania problemów braku ciepłej wody w mieszkaniach budynków przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Podczas spotkania powstał szczegółowy plan realizacji wraz z harmonogramem koniecznych do wykonania prac naprawczych na rok 2020/2021.

            Na chwilę obecną, zgodnie  z ustalonym harmonogramem,  realizowana jest wymiana sieci ciepłej wody użytkowej na odcinkach do budynków 77, 75, 73, 71, a w następnej kolejności wymieniony zostanie odcinek od komory ciepłowniczej do budynku nr 81. Planowane zakończenie wymiany sieci to druga połowa listopada b.r.

            Podjęte działania, opisane powyżej  będą skutkowały stałymi dostawami ciepłej wody do mieszkań osiedla o wymaganych parametrach.

            Teren po robotach ziemnych, w obrębie już wymienionych sieci zostanie przywrócony do stanu pierwotnego oraz zagospodarowany poprzez budowę chodników, elementów małej architektury i urządzenie terenów zielonych. Rozpoczęcie w/w prac nastąpi w 2021r. i będzie kontynuowane sukcesywnie w latach następnych.

             Prace remontowo – naprawcze sieci wodociągowej, c.o. i c.w.u na pozostałych odcinkach, zmierzające do kompleksowej wymiany w/w infrastruktury podziemnej będą prowadzone sukcesywnie i potrwają ok. 1,5 do 2 lat.
 

Wstecz
Top