Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”HUTNIK” w Zawierciu
kadencja 2021-2024

Przewodniczący
Adam Pałucha

Z-ca Przewodniczącego
Artur Piechowiak

Sekretarz
Dorota Walczyk-Madej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Urbańczyk

Przewodniczący Komisji Technicznej
Piotr Wałek

Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
Leszek Łazarowicz

Członek
Andrzej Kocela

Członek
Dariusz Tchórz

Skład komisji stałych Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:
1. Agnieszka Urbańczyk - Przewodnicząca
2. Dariusz Tchórz - Zastępca

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa:
1. Leszek Łazarowicz - Przewodniczący
2. Adam Pałucha - Zastępca
3. Dorota Walczyk-Madej - Sekretarz

Komisja Techniczna:
1. Piotr Wałek - Przewodniczący
2. Artur Piechowiak - Zastępca
3. Andrzej Kocela - Sekretarz

Top