Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”HUTNIK” w Zawierciu
kadencja 2017-2020

Przewodniczący
Adam Pałucha

Z-ca Przewodniczącego
Artur Piechowiak

Sekretarz
Dorota Walczyk-Madej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grażyna Rajczyk

Przewodniczący Komisji Technicznej
Piotr Wałek

Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
Leszek Łazarowicz

Członek
Andrzej Kocela

Członek
Wiesław Lichosik

Członek
Agnieszka Urbańczyk

Skład komisji stałych Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:
1. Grażyna Rajczyk - Przewodnicząca
2. Dorota Walczyk-Madej - Zastępca
3. Andrzej Kocela - Sekretarz

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa:
1. Leszek Łazarowicz - Przewodniczący
2. Agnieszka Urbańczyk - Zastępca
3. Adam Pałucha - Sekretarz

Komisja Techniczna:
1. Piotr Wałek - Przewodniczący
2. Wiesław Lichosik - Zastępca
3. Artur Piechowiak - Sekretarz

Top