Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”HUTNIK” w Zawierciu
kadencja 2021-2024

Przewodnicząca
Joanna Czechowska

Z-ca Przewodniczącego
Mariusz Heretyk

Sekretarz
Marta Słota

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Hoffmann

Przewodniczący Komisji Technicznej
Marek Zimnik

Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
Jarosław Pająk

Członek
Izabella Lorczyk

Skład komisji stałych Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:
1. Artur Hoffmann - Przewodniczący
2. Marta Słota - Zastępca
3. Izabella Lorczyk - Sekretarz

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa:
1. Jarosław Pająk - Przewodniczący
2. Marek Zimnik - Zastępca
3. Mariusz Heretyk - Sekretarz

Komisja Techniczna:
1. Marek Zimnik - Przewodniczący
2. Joanna Czechowska - Zastępca
3. Marta Słota - Sekretarz

Top