Na jakie konto mogę dokonywać wpłat ?

Wykaz banków i kont do dokonywania wpłat do Spółdzielni:

Bank PKO BP S.A.
62 1020 2498 0000 8402 0018 2733

Bank Spółdzielczy Szczekociny o/Zawiercie
08 8277 0002 0020 0000 8208 0002

Bank Śląski
26 1050 1591 1000 0008 0072 5137

Informujemy, iż opłat za mieszkanie należy dokonywać do dnia 30-go każdego miesiąca. Wszelkie potracenia należy uzgadniać z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik". Opóźnienia w opłatach będą powodowały naliczanie odsetek za opóźnienie. Opłat można dokonywać w kasie w godzinach pracy spółdzielni lub na konto spółdzielni.

 

Top