Niniejsza polityka prywatności określa:

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.1. Prawa osób, których dane dotyczą

1.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych poszczególnych kategorii osób

1.2.1. Informacja dla członków spółdzielni, najemców i innych osób zamieszkujących w lokalach należących do SM Hutnik oraz abonentów telewizji kablowej
1.2.2. Informacja dla wszystkich kontrahentów współpracujących z SM Hutnik i ich przedstawicieli
Top