Telefony alarmowe

POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

ADM I ul.Paderewskiego 51, Zawiercie

Zgłoszenia i interwencje w godz. 7.00 - 15.00:

Administracja - 32 67-156-34
Kierownik ADM I - 501 221 454
Pracownik ADM - 512 184 583
Pracownik ADM - 798 770 019
Dyżurny elektryk - 501 861 818
Centralne ogrzewanie i kotłownie gazowe - 665 718 234
AWARIE WOD.-KAN. GAZOWE - 603 747 417

Interwencje po godz 15.00:

Pogotowie techniczne - 603 747 417
Centralne ogrzewanie - 665 718 234
Centralne ogrzewanie kotłownie gazowe - 665 718 234
AWARIE WOD.-KAN, GAZOWE - 603 747 417
Dyżurny elektryk - 501 861 818

Wykaz budynków podlegających pod ADM I

Cmentarna 1, Cmentarna 3, Daszyńskiego 8, Daszyńskiego 52, Kasprowicza 12, Kasprowicza 12a, Okólna 12, Okólna 14, Okólna 16, Okólna 18, Paderewskiego 24, Paderewskiego 25b, Paderewskiego 26, Paderewskiego 30, Paderewskiego 51, Paderewskiego 51a, Paderewskiego 53, Paderewskiego 53a, Paderewskiego 55, Paderewskiego 63, Paderewskiego 65, Paderewskiego 67,Paderewskiego 69, Pomorska 26, Pomorska 47, Pomorska 47a, Rataja 31, Rataja 31a, Reymonta 2, Sienkiewicza 36, Skłodowskiej 1a, Skłodowskiej 1b, Skłodowskiej 1c, Skłodowskiej 1d, Skłodowskiej 1e, Słowackiego 25, Słowackiego 34, Słowackiego 34a, Spacerowa 25

ADM II ul.Piłsudskiego 50 i ul.Obr. Poczty Gdańskiej 81b, Zawiercie

Zgłoszenia i interwencje w godz. 7.00 - 15.00:

Administracja Piłsudskiego - 32 67-135-59
Kierownik ADM II - 501 329 120
Pracownik ADM ul. Piłsudskiego - 512 184 736
Administracja Obr. Poczty Gd. - 32 67-087-93
Z-ca Kierownika ul. Obrońców Poczty Gd. - 502 430 851
Dyżurny elektryk - 501 861 818
Centralne ogrzewanie kotłownie gazowe - 665 718 234
Centralne ogrzewanie - 665 718 234
Serwis dźwigów - 501 542 145
AWARIE WOD.-KAN. GAZOWE - 603 747 417

Interwencje po godz 15.00:

Pogotowie techniczne - 603 747 417
Centralne ogrzewanie - 665 718 234
Centralne ogrzewanie kotłownie gazowe - 665 718 234
Serwis dźwigów - 501 542 145
AWARIE WOD.-KAN, GAZOWE - 603 747 417
Dyżurny elektryk - 501 861 818

Wykaz budynków podlegających pod ADM II

Osiedle Argentyna Piłsudkiego:

Huldczyńskiego 7, Huldczyńskiego 11, Huldczyńskiego 14, Huldczyńskiego 20, Huldczyńskiego 22, Niedziałkowskiego 27, Niedziałkowskiego 29, Niedziałkowskiego 31, Nowowierzbowa 23, Piłsudskiego 50, Piłsudskiego 52, Piłsudskiego 54, Polska 14, Południowa 6, Przechodnia 17, Senatorska 21, Senatorska 23, Sienkiewicza 17

Osiedle Kądzielów - Ob. Poczty Gd.:

Hoża 18, Obr. Poczty Gd. 69, Obr. Poczty Gd. 69a, Obr. Poczty Gd. 71, Obr. Poczty Gd. 73, Obr. Poczty Gd. 75, Obr. Poczty Gd. 77, Obr. Poczty Gd. 79, Obr. Poczty Gd. 81, Obr. Poczty Gd. 83, Obr. Poczty Gd. 85, Obr. Poczty Gd. 87, Obr. Poczty Gd. 89

ADM III ul.Kościuszki 210, Ogrodzieniec

Zgłoszenia i interwencje w godz. 7.00 - 15.00:

Administracja - 32 67-323-63
Kierownik ADM III - 505 126 466
Dyżurny elektryk - 501 861 818
Centralne ogrzewanie kotłownie gazowe - 665 718 234
Centralne ogrzewanie - 665 718 234
AWARIE WOD.-KAN. GAZOWE - 603 747 417

Interwencje po godz 15.00:

Pogotowie techniczne - 603 747 417
Centralne ogrzewanie - 665 718 234
Centralne ogrzewanie kotłownie gazowe - 665 718 234
AWARIE WOD.-KAN, GAZOWE - 603 747 417
Dyżurny elektryk - 501 861 818

Wykaz budynków podlegających pod ADM III

Kościuszki 113, Kościuszki 123, Kościuszki 131, Kościuszki 133, Kościuszki 135, Orzeszkowej 3, Orzeszkowej 4, Orzeszkowej 5, Orzeszkowej 6, Orzeszkowej 7, Orzeszkowej 8, Orzeszkowej 9, Orzeszkowej 10, Orzeszkowej 14, Orzeszkowej 15

Formularz zgłoszeniowy awarii

Kontakt od 7-15 w dni robocze
Zgłoś awarię
Top