Ogłoszenie dotyczące zmian opłat niezależnych od Spółdzielni

OGŁOSZENIE
o zmianach dotyczących opłat niezależnych od Spółdzielni Mieszkaniowj "HUTNIK" w Zawierciu

 

1.  od 01.11.2020r zmianie ulega taryfa dla ciepła TAURON Ciepło sp.z.o.o w tym dla budynków wielomieszkaniowych będących w zasobach SpółdzielniAktualna Taryfa dla ciepła TAURON Ciepło sp.z.o.o znajduje się na stronie internetowej www.tauron-cieplo.pl
Zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni na sezon grzewczy 2020/2021 uległy zmianie i obowiązują od 01.10.2020r – Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu nr 51/2020 z dnia 07.09.2020r.;

2.  od 01.11.2020r zmianie ulega taryfa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – decyzja z dnia 05.10.2020r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zgodnie z taryfą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin Zawiercie i Włodowice stawka za m3 wody wzrośnie o 0,06zł/miesięcznie);

3.  od 01.11.2020r zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ogrodzieniec - Uchwała Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXVIII/267/2020 (25zł/osobę za odpady komunalne segregowane).

 

Wstecz
Top