TV SAT w Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK"

            Przywołując informacje w zakresie telewizji kablowej działającej w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” opublikowane w gazecie „Twój kąt” w 2019r. przypominamy genezę powstania sieci TVSAT w Spółdzielni. I tak na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Hucie Zawiercie dysponowała w części swoich zasobów mieszkaniowych własną telewizją kablową. Oferta programowa przedstawiana przez Spółdzielnię była o wiele bogatsza od tej oferowanej przez Telewizję Publiczną a zadowolenie lokatorów było pełne. Czas mijał, a rozwój technologii zwłaszcza w branży elektronicznej osiągnął nienotowane wcześniej przyśpieszenie. Nasza „telewizja kablowa” starała się za tym nadążyć poszerzając ofertę programową, wymieniając elementy oprzyrządowania sieci kablowej. Na rynku zaczęło się pojawiać coraz więcej wyspecjalizowanych firm, które zajmują się tylko tym rodzajem działalności, oferując coraz większy pakiet programowy i wyższej jakości sygnał. Firmy te posiadały wyspecjalizowaną obsługę, która miała możliwości stosowania nowych technologii, posiadała wysokiej klasy sprzęt i co jest bardzo ważne obsługiwała bez porównania większą liczbę abonentów, niż jest w naszych zasobach. Przekładało się to w sposób bezpośredni na ich możliwości finansowe i ofertę proponowaną dla swoich odbiorców. Koszty inwestycji rozkładały się na wielokrotnie większą liczbę odbiorców, a co za tym idzie znacznie niższe koszty dla przysłowiowego Kowalskiego. W tej sytuacji jaka ukształtowała się na rynku, działalność Spółdzielni w zakresie TVSAT pozostawała w tyle. Część naszych lokatorów rezygnowało z naszych usług wybierając dużych operatorów. Proponowane przez nich rozwiązania oraz oferta programowa była na tyle konkurencyjna, że nasze możliwości nie były w stanie im dorównać. Tendencja do zmniejszania się ilości abonentów stała się faktem, koszty utrzymania sieci rosły a przedstawiana oferta programowa malała. Biorąc pod uwagę tylko liczbę abonentów- lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej- Spółdzielnia ponosiła od kilku lat z tego tytułu stratę. Ponadto telewizja wymagała kosztownej modernizacji. Na modulatory HD trzeba było przeznaczyć 80.000,0zł – jeden modulator HD obsługiwał 4 programy, a należałoby zmodernizować około 30 programów. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił problem dotyczący strat związanych z telewizją kablową na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2019r. Problem był również sygnalizowany na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2018r.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” nr 11/2019, które odbyło się w dniach 14-16 czerwca 2019r. zostały podjęte działania zmierzające do zaprzestania działalności Spółdzielni jako operatora telewizji kablowej i dystrybucji kanałów telewizyjnych. W tym celu zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 26.06.2019r. powołano komisję ds. likwidacji pozostałej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” jako operatora telewizji kablowej

W wyniku podjętych działań w październiku 2019 podpisano umowę współpracy
z firmą ITComp na mocy, której firma podjęła działania zmierzające do instalacji sieci nowej telewizji kablowej w naszych zasobach. Wszyscy dotychczasowi abonenci sieci kablowej w ilości 947 dostali od firmy ITComp preferencyjną ofertę instalacji telewizji cyfrowej JAMBOX w trzech wariantach programowych i cenowych. Infrastrukturę techniczną bezpłatnie zabezpieczała firma ITComp. Pierwotny termin zakończenia prac przez ITComp opiewał na dzień 31 marca 2020r. lecz ze względu na pandemię koronowirusa, aneksem termin zakończenia prac, strony przedłużyły do dnia 31maja 2020r. Bez względu czy abonenci telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej zawarli nową umowę z firmą ITComp lub innymi operatorami, mogli do dnia 15 czerwca 2020r. bezpłatnie korzystać z anten zbiorczych obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową “HUTNIK”. Na dzień 31 maja 2020r. z oferty firmy skorzystało 517 byłych abonentów Spółdzielni Mieszkaniowej. Pomimo upływu z dniem 31 maja 2020r. terminu obowiązywania umowy współpracy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a firmą ITComp, ITComp nie wykluczał podłączenia sygnału telewizji kablowej lokatorom, którzy później podjęli decyzję o zawarciu umowy z tą firmą.

Służby Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” na dzień 31 marca 2020r. rozwiązały wszystkie umowy z dotychczasowymi operatorami dostarczającymi sygnał telewizji dla Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przedstawicielami stowarzyszeń artystycznych.

            W związku z likwidacją pozostałej działalności Spółdzielni jako operatora telewizji kablowej ze Statutu wykreślone zostaną zapisy związane z tą działalnością Spółdzielni. Całkowite zamknięcie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” jako operatora telewizji kablowej nastąpiło poprzez złożenie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terminie do dnia 31 marca 2021r. sprawozdania wymaganego przepisami art. 7 ust.1 ustawy-Prawo telekomunikacyjne. Działalność Spółdzielni jako operatora TVSAT stanowiła dodatkową, przynoszącą straty działalność. Mając na względzie rachunek ekonomiczny oraz brak możliwości wprowadzenia zmian pozwalających na zwiększenie atrakcyjności TVSAT przy niewielkim nakładzie kosztów, działalność została zakończona a strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2020r. jest ostateczna. Niniejszym zapisy przywołanej wyżej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” zostały wykonane.

 

Wstecz
Top