APEL

APEL

W trosce o zwierzęta, ptaki, zieleń i ogólnie o środowisko naturalne powstają inicjatywy ze strony mieszkańców. W szczególności pomysły zawieszania budek lęgowych dla ptaków w swoich ogrodach, parkach i na osiedlach, by skrzydlaci lokatorzy byli nie tylko ciekawymi obiektami do obserwacji, są godne naśladowania, ale należy mieć na uwadze ryzyko jakie niosą one za sobą. Otóż na terenie Spółdzielni miała ostatnio miejsce samowolna ingerencja realizująca pomysł wieszania budek lęgowych dla ptaków, aby przekonać się czy ptaki mogą się w nich osiedlić. Kierując się dobrem dziuplaków należy zasięgać wcześniej opinii fachowych w postaci porad ornitologa, by skrzynka lęgowa nie stała się śmiertelna pułapką, gdyż musi być ona wykonana i zawieszona w sposób właściwy. Zamontowane przez lokatora samowolnie budki nie spełniały tych warunków, zostały usunięte, a Spółdzielnia na swoim terenie po uzyskaniu pozytywnej opinii ornitologa i przy jego udziale rozmieściła na drzewach budki lęgowe, stanowiące jej własność.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu apeluje, aby wszelkie inicjatywy na nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni, jak i nieruchomości wspólnej zarządzanej przez Spółdzielnię były wcześniej z nią uzgadniane, co jest wymagane i konieczne, a w przypadku gdy stanowią część nieruchomości wspólnej wymagają także zgody pozostałych współwłaścicieli, którzy mogą mieć zgoła inne zdanie niż my sami.

 

Wstecz
Top