OGŁOSZENIE - Zakaz użytkowania kotłów c.o. od 01.01.2024

O G Ł O S Z E N I E

 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” przypomina, iż zgodnie z tzw. śląską uchwałą antysmogową z dnia
7 kwietnia 2017r. nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego, z dniem 1 stycznia 2024r. zakazuje się eksploatowania pozaklasowych kotłów c.o. na paliwo stałe. Zakaz dotyczy użytkowników eksploatujących wyżej wymienione źródło ciepła.

     Natomiast użytkowanie kotłów klasy 3 i 4 jest dopuszczone do dnia 31.12.2027r.

      

Wstecz
Top