Wyciąg z protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków

Wyciąg z protokołu kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu odbywanego w częściach w dniu 4 października 2018r.  z dnia 05.10.2018r.

Zgodnie z art.41 §3 ustawy z dnia 16 września 1982r (z poźń.zm.) - Prawo spółdzielcze kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustaliło, co następuję:

Szczegóły: Pobierz plik

Wstecz
Top