Konsultacje Społeczne

-----------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż z dniem 15.11.2018 roku rozpoczynamy konsultacje społeczne, w związku z ubieganiem się Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" o dofinansowanie projektu "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termomodernizacja budynków", w ramach działania 5.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia 31.12.2018r.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Rataja 31A w Zawierciu w godzinach pracy biura.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

1. w formie elektronicznej na adres: biuro@sm-hutnik.pl
2. w formie papierowej na adres: 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 31A.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefonicznie: 32 67 219 13 wew. 221 (lub osobiście w siedzibie Spółdzielni).
Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia: 31 grudnia br., tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Wstecz
Top