Informacja o wpłatach do Spółdzielni

Informujemy, iż opłat za mieszkanie należy dokonywać do dnia 30-go każdego miesiąca. Wszelkie potrącenia należy uzgadniać z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik".

Opóźnienia w opłatach będą powodowały naliczanie odsetek za opóźnienie. Opłat można dokonywać w kasie w godzinach pracy spółdzielni lub na konto spółdzielni. 
 

Kasa spółdzielni czynna: 

poniedziałek od 8:15 do 15:40 

wtorek- piątek od 7:15 do 12:00

 

Wykaz banków i kont do dokonywania wpłat czynszu: 

Bank Nr konta
PKO BP S.A. 62 1020 2498 0000 8402 0018 2733
Bank Spółdzielczy Szczekociny o/ Zawiercie 08 8277 0002 0020 0000 8208 0002
ING Bank Śląski 26 1050 1591 1000 0008 0072 5137
Wstecz
Top