Odwołanie przetargów na lokale mieszkalne

"Spółdzielnia Mieszkaniowa "HUTNIK" w Zawierciu w związku z zaistniałą

sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce odwołuje planowane na dzień

23.03., 06.04, 20.04.2020r przetargi na ustanowienie prawa odrębnej

własności lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 54/32, Sienkiewicza

17/6 w Zawierciu, Kościuszki 113/4 w Ogrodzieńcu.

 

Informacja o przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej

Spółdzielni po ustaleniu nowego terminu."

 

Wstecz
Top