Walne Zgromadzenie 2022

                                                                                                                                                                                        Zawiercie, dn. 27.04.2022r


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu zawiadamia, że na podstawie §22 ust.1 oraz §53 ust.1 pkt.13 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu, podzielone na trzy części, które odbędzie się w dniach 24,25,26 maja 2022r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywać się będzie zgodnie z niżej podanym harmonogramem grup w godzinach od 17:00 w sali widowiskowej w Klubie HUTNIK w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 51.

Harmonogram grup:

1) 24.05.2022r ulice:
Zawiercie: Huldczyńskiego 7,11,14,20,22; Senatorska 21,23; Piłsudskiego 50,52,54; Południowa 6; Sienkiewicza 17; Przechodnia 17; Polska 14; Nowowierzbowa 23; Niedziałkowskiego 27,29,31.

2) 25.05.2022r ulice:
Zawiercie:Cmentarna1,3; Paderewskiego 24,25b,26,30,51,51a,53,53a,55,63,65,67,69; Okólna 12,14,16,18; M.C.Skłodowskiej 1A,1B,1C,1D,1E, Reymonta 2, Kasprowicza 12,12a, Słowackiego 25,34,34a; Rataja 29b,31,31a; Sienkiewicza 36,60a,62 oraz członkowie  z tytułu posiadanego garażu.

3) 26.05.2022r ulice:
Zawiercie: Obrońców Poczty Gdańskiej 69,69a,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89; Hoża 18; Daszyńskiego 8,52; Pomorska 26,47,47a; Spacerowa 25; Podmiejska 16,

Ogrodzieniec: Kościuszki 109, 113, 123, 131, 133, 135; E.Orzeszkowej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,

oraz członkowie z tytułu posiadanego prawa do lokalu użytkowego.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019 i 2020.
 2. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w latach 2019 i 2020.
 3. Przedstawienie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków za lata 2019 i 2020 podjętych na piśmie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 projekt uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w roku 2021 - projekt uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2021 projekt uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Edyty Kufel za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2021roku projekt uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki z pozostałej działalności Spółdzielni w 2021r: 40% na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych; 60% na scentralizowany fundusz remontowy – projekt uchwały.
 9. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu za okres 01.01.2018-31.12.2020.
 10. Odwołanie od Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/2021 z dnia 06.04.2021 określającej wysokość stawki na fundusz remontowy w budynku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 71 w Zawierciu obowiązującej od dnia 01.08.2021r. – projekt uchwały.
 11. Ogłoszenie terminu posiedzenia kolegium Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach.
 12. Zamknięcie zebrania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjęte na piśmie za lata 2019 i 2020, projekty uchwał za 2021r, sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni od dnia 9 maja 2022r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu ul. Rataja 31a, Biuro Obsługi Klienta w godzinach: poniedziałek 8:30-15:40, wtorek-piątek 7:30-14:00 (parter, boczne wejście).

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) i dokument uprawniający do uczestnictwa. Osoby nieuprawnione do udziału oraz nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą mogły wejść na salę obrad. Mandaty będą wydawane od godz. 16:30.

Zebranie Członków Spółdzielni odbędzie się w reżimie sanitarnym wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów.


Zarząd Spółdzielni

 

Wstecz
Top