Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana lampy parkowej przy garażach  
Remont chodnika przed sklepami  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top