Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Remont dachu i kominów wraz z częściową wymianą
odeskowania oraz wzmocnienie elementów konstrukcyjnych
 
Wymiana ławek - 4szt  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top