Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Remont schodów przed wejściem do klatki 1  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top