Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2024 r. Realizacja
Remont skrzynek elektrycznych administracyjnych i obwo-
-dów lokatorskich
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

Plan na 2023 r. Realizacja
Montaż oświetlenia na czujkę ruchu w klatkach schodowych   

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top