Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Odnowienie malowania ścian, sufitów i filarów na galerii kl. 4  
Wymiana okien w korytarzu bocznym kl. 5 - 10szt  
Wymiana drzwi na galerie kl. 1 - 4szt, kl. 2 - 2szt, kl. 5 - 5szt  
Docieplenie / remont kominów - 5szt  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top