Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Docieplenie / remont kominów - 10szt  
Remont ganków kl. 1, 2, 3  
Wymiana nawierzchni parkingu od strony wschodniej  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top