Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wykonanie parkingu od strony południowej  
Ogrodzenie terenu zielonego i placu zabaw za budynkiem  
Wykonanie paleniska  
Malowanie klatki schodowej 3  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top