Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Naprawa pokrycia dachu  
Wymiana odcinka kanalizacji od budynku do studzienki przy kl. 2  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top