Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana okienek piwnicznych  
Naprawa pokrycia dachu  
Wykonanie i montaż siatek ściągalnych na głowicach
kominowych
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top