Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2024 r. Realizacja  
Remont podestu i schodów kl. 2  
Uzupełnienie ubytków cegieł przy okienkach piwnicznych
oraz uzupełnienie ubytków cegieł podokienników zewnętrznych
wraz z montażem parapetów zewnętrznych
 
Wykonanie ław kominiarskich oraz drogi komunikacyjnej nad
dachem
 
Założenie siatek na kominach przed ptakami  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

Plan na 2023 r. Realizacja
Remont podestu i schodów kl. 2  
Uzupełnienie ubytków cegieł przy okienkach piwnicznych
oraz uzupełnienie ubytków cegieł podokienników zewnętrz-
-nych wraz z montażem parapetów zewnętrznych
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top