Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wykonanie chodnika  
Wymiana drzwi do pochylni dla wózków - 2szt  
Montaż stojaków na rowery w byłym pomieszczeniu zsypu  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top