Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana drzwi do pochylni dla wózków - 2szt  
Docieplenie / remont kominów - 5szt  
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku  
Wykonanie i montaż siatek ściągalnych na głowicach
kominowych
 
Montaż stojaków na rowery w byłym pomieszczeniu zsypu  
Wymiana tablicy sterowej i chwytaczy - winda osobowa  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top