Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana drzwi na galerie kl. 2 - 11szt  
Docieplenie / remont kominów - 5szt  
Remont chodnika przy klatce 1, strona wschodnia  
Docieplenie ściany szczytowej przy kl. 1  
Częściowe docieplenie stropu w piwnicy  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top