Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Docieplenie / remont kominów - 5szt  
Wykonanie zatoczki parkingowej od strony południowej  
Wymiana drzwi do pochylni przy mieszkaniu nr 1 - 1szt  
Wykonanie i montaż siatek ściągalnych na głowicach
kominowych
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top