Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem   
Wymiana drzwi do korytarza i do wc wspólnego - parter  
Remont zagrody śmietnikowej  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top