Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2024 r. Realizacja
Wymiana lamp parkowych - 3 szt.  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top