Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej na parking na 
nawierzchnię z kostki brukowej, poszerzenie drogi 
dojazdowej kosztem chodnika
 
Malowanie ogrodzenia  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top