Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana zużytej nawierzchni asfaltowej chodnika na 
nawierzchnię z kostki brukowej
 
Wymiana instalacji poziomej c.w.u. w piwnicach budynku  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top