Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2024 r. Realizacja  
Wymiana zużytej nawierzchni asfaltowej chodnika na nawierz-
-chnię z kostki brukowej
 
Usunięcie słupa betonowego  
Wymiana lamp parkowych - 2 szt.  
Wymiana stojaka na rowery  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana zużytej nawierzchni asfaltowej chodnika na
nawierzchnię z kostki brukowej
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top