Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wykonanie parkingu od strony południowej budynku  
Wymiana zużytej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych
na nawierzchnię z kostki brukowej
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top