Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana zużytej nawierzchni asfaltowej chodnia na
nawierzchnię z kostki brukowej w stronę ul. OPG
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top