Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Remont dachu ganku  
Wymiana cyrkulacji instalacji poziomej c.w.u. w piwnicach  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top