Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Konserwacja kominów, czap kominowych oraz żaluzji  
Wymiana zużytej nawierzchni asfaltowej chodnika na
nawierzchnię z kostki brukowej 
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top