Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2024 r. Realizacja  
Wymiana tablic licznikowych administracyjnych w kl. 1 i 2  
Konserwacja kominów, czap kominowych oraz żaluzji  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

Plan na 2023 r. Realizacja
Wymiana tablic licznikowych administracyjnych w klatce 1 i 2  
Konserwacja kominów, czap kominowych oraz żaluzji  
Wymiana instalacji poziomej c.w.u. w piwnicach budynku  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top