Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych oraz
przemurowanie kominów ponad dachem
 
Wymiana okien na strychu  
Utwardzenie szlaką drogi dojazdowej do budynku  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top