Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Izolacja pionowa ścian fundamentu wraz z wykonaniem
drenażu 
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top