Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Uzupełnienie tynków zewnętrznych elewacji - ściana 
szczytowa
 
Uzupełnienie szlaką drogi dojazdowej do budynku  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top