Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych wraz z przemurowaniem kominów
 

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top