Planowane remonty i ich realizacja

Plan na 2023 r. Realizacja
Zabezpieczenie betonowych skarp i schodów przy boisku  
Montaż maty zabezpieczającej na betonowych siedziskach  
Wymiana rynien i rur spustowych na budynku hydrofornii  
Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego - 10szt  
Wymiana ławek - 10szt  
Wymiana stojaków na rowery - 5szt  
Wymiana koszy na śmieci - 5szt  

Uwaga!
Planowane prace remontowe stanowią plan ramowy, który może ulec zmianie.

wstecz
Top