Załącznik do zapytania ofertowego

Dodano: 2019-01-08

Załącznik do zapytania ofertowego

Opis

Załącznik do zapytania ofertowego zamieszczonego w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI FUNDUSZE

EUROPEJSKIE, do wykonania zadania "Demontaż , transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających

azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79

w Zawierciu oraz termoizolacja budynków".

Obr. Poczty Gdańskiej 77: przedmiary - pobierz ,   projekt - pobierz    

Obr. Poczty Gdańskiej 79: przedmiary - pobierz,    projekt - pobierz

wstecz
Top