Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - Kwiecień 2022

Informacja z prac Rady Nadzorczej

W dniu 04.04.2022 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyła Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Dyrektor ds. technicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła informację:

- komisji rewizyjnej z kontroli wykorzystania funduszu remontowego S.M. „Hutnik” w 2021r.,
- komisji członkowsko-mieszkaniowej z analizy wielkości przekazanych dodatków mieszkaniowych i celowych przez MOPS Zawiercie i Ogrodzieniec w 2021 wraz z wnioskami,
- komisji technicznej z przeglądu stanu dróg, chodników, ciągów jezdnych i stanu nawierzchni po okresie zimowym wraz z wnioskami.

Rada po przyjęciu informacji Zarządu o realizacji planu remontów w 2021r. zatwierdziła wydatkowane na ten cel środki w kwocie 4.515.406,23 zł. Zapoznała się także z informacją dot. sytuacji ekonomicznej za 2021r.

Przyjęto harmonogram czynności związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu w dniach 24-25-26.05.2022r.


                                                                                                                     Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                                     mgr Adam Pałucha

 

Wstecz
Top