Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - Czerwiec 2022

Sprawozdania z posiedzenia Rady Nadzorczej
 

W dniu 06.06.2022r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Prezes Zarządu, Głównej Księgowej , Dyrektora ds. technicznych.

Rada przyjęła informacje i wyjaśnienia  Zarządu dotyczącą sytuacji ekonomicznej Spółdzielni po I kwartale  br. Sytuacja finansowa jest stabilna.

Zatwierdzono plany pracy Rady i poszczególnych komisji na II półrocze 2022r. Podjęto uchwały w sprawie przyjęć nowych członków. Rada zapoznała się z informacją Zarządu o podjętych działaniach w miesiącu maja. Omawiano także sprawy dot. monitoringu na ul. Senatorskiej, domofonów, zakłócania porządku. W związku z wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni w czasie Walnego Zgromadzenia ustalono termin wizytacji  Osiedla Argentyna na dzień 10.06.2022r.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                                                                                                                            mgr Adam Pałucha

 

Wstecz
Top