Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - Lipiec 2023

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej

W dniu 10.07.2023r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyli Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Dyrektor ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej  „Hutnik”.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji rewizyjnej dot. kontroli kosztów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w 2022r. tj. płace, umowy zlecenia, artykuły biurowe, paliwo, delegacje i inne koszty. Stwierdzono że poniesione koszty były w pełni uzasadnione.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji członkowsko-mieszkaniowej dot. analizy opłat na fundusz remontowy w 2022r. ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia opłat w budynkach docieplonych. Stwierdzono na podstawie dokumentacji, że na fundusz remontowy w 2022r. wpłynęła kwota 3 136 230,11 zł. co stanowi 97% wpłat. Na fundusz scentralizowany przeznaczono w 2022r. kwotę 879 303,49 zł. (60% nadwyżki bilansowej). Ogółem na funduszu remontowym SM dysponowała w 2022r. kwotą 4 096 358,59 zł. Mając na uwadze stały wzrost kosztów Komisja zarekomendowała wniosek Zarządu o podwyższeniu stawek na fundusz remontowy.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji technicznej z wizytacji osiedli S.M. „Hutnik”, stwierdzając pozytywne zmiany na terenie poszczególnych osiedli. Niepokój wzbudzają widoczne akty wandalizmu takie jak, pomalowane elewacje, uszkodzone puszki elektryczne, uszkodzone tynki i cokoły.

Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła nowe stawki na fundusz remontowy zasobów Spółdzielni

Przyjęto nowych członków w poczet Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

Zapoznano się z informacją Zarządu z działalności za miesiąc czerwiec.

 

                                                                                                       Przewodniczący R.N. SM „Hutnik”

                                                                                                                 mgr. Adam Pałucha

 

Wstecz
Top