Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - Sierpień 2023

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej

W dniu 07.08.2023r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyli Główna Księgowa, Dyrektor ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej  „Hutnik”.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji rewizyjnej  dotyczące kontroli zasadności umorzenia odsetek zadłużonym członkom SM „HUTNIK” w Zawierciu. W I półroczu 2023r. wpłynął do Zarządu jeden wniosek o umorzenie zaległości za nieterminowe wpłaty, który został rozpatrzony pozytywnie. Komisja nie wniosła uwag co do stosowanego mechanizmu jego rozpatrzenia i częściowego umorzenia należnej kwoty. Przyjęto sprawozdanie komisji technicznej dotyczącej kontroli ADM-I w zakresie książki obiektów oraz reakcji na zgłoszenia lokatorów. Odnotowano 434 zgłoszeń do 15 lipca, z czego 62 dot. naprawy domofonów. Komisja nie wniosła uwag do reakcji na zgłoszenia lokatorów. Przeglądy budynków realizowane są zgodnie z przyjętym planem.

Podjęto uchwały w sprawie miesięcznych stawek za C.O. od dnia 01.09.2023.

Przyjęto 5 nowych członków w poczet Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

Zapoznano się z informacją Zarządu z działalności za miesiąc lipiec 2023r.

                                                                                                      

Przewodniczący R.N. SM „Hutnik”

                                                                                                                 mgr. Adam Pałucha

 

Wstecz
Top