Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - Październik 2023

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej

W dniu 02.10.2023r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w którym uczestniczyli Prezes Zarządu SM „HUTNIK”, Główna Księgowa, Dyrektor ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej  „HUTNIK”.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji rewizyjnej z wizytacji osiedla E. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu wraz z wnioskami dot. prac remontowych. Przyjęto sprawozdanie komisji członkowsko-mieszkaniowej dot. analizy gospodarki mieniem w SM „HUTNIK” w Zawierciu (lokale użytkowe, dzierżawy ) wraz z wnioskami. Zalecono stałą analizę stawek eksploatacyjnych i dążenie do osiągnięcia dodatnich sald na lokalach użytkowych. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji technicznej dotyczącego kontroli ADM-II w zakresie prowadzenia książek obiektów, zgłoszeń drobnych i czasu realizacji zgłoszeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Odnotowane zgłoszenia były realizowane bez zbędnej zwłoki.

Przyjęto 1 osobę w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

Zapoznano się z informacją Zarządu z działalności  za miesiąc wrzesień 2023r.

 

                                                                                           Przewodniczący R.N. SM „Hutnik”

                                                                                                        mgr. Adam Pałucha

 

Wstecz
Top