Informacja z prac Rady Nadzorczej SM „Hutnik” - Listopad 2023

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej

W dniu 03.11.2023r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym uczestniczyli Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Dyrektor ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej  „Hutnik”.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie komisji rewizyjnej dot. analizy kosztów eksploatacji budynku przy ul. Piłsudzkiego 54 za miesiąc marzec 2023r.. Przedstawione koszty były rzeczywiste i wynikały z bieżących naliczeń. Komisja nie wniosła uwag do sposobu ich naliczenia. Przyjęto sprawozdanie komisji członkowsko-mieszkaniowej dot. analizy realizacji wniosków i zgłoszeń lokatorów przez Zarząd i komórki organizacyjne  SM „HUTNIK” w Zawierciu. Wnioski i zgłoszenia członków Spółdzielni były rozpatrywane i załatwiane na bieżąco. Roczne przeglądy kominowe, gazowe, czyszczenie kanałów dymowych oraz roczne przeglądy techniczne odbywały  się zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dot. sytuacji ekonomicznej za III kwartały br., z której wynika, że płynność finansowa jest zachowana.

Rada Nadzorcza zatwierdziła  stawki  za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych, w których zlikwidowane zostały grzejniki centralnego ogrzewania oraz dokonała zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu w sprawie obowiązków wynikających z obsługi interesantów.

Przyjęto 5 osób w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu.

Przyjęto informację Dyrektora ds. technicznych o przygotowaniu do sezonu zimowego.

Zapoznano się z informacją Zarządu z działalności  za miesiąc październik 2023r.
 

 

Przewodniczący R.N. SM „Hutnik”

                                                                                                                                                                                             mgr. Adam Pałucha

 

Wstecz
Top